Od  středy 20.5.2020 je pro přihlášené opět obnovena teoretická výuka. Tedy každou středu od 16 hodin v budově SPŠ stavební. Číslo učebny, kde bude výuka probíhat Vám bude sděleno na recepci.

 

Obnovení činnosti autoškoly od 27.4.2020!

 

Zdravím všechny současné i budoucí žadatele o řidičské oprávnění. Na základě usnesení vlády, s účinností od  27.4.2020 opět můžeme zahájit výcvik k získání řidičského oprávnění a to za následujících podmínek:
 

− teoretická výuka, konzultace nebo zkoušení ve vnitřních prostorech probíhají za přítomnosti nejvýše 5 osob a rozestupy mezi činí nejméně 2 m,
− u vstupu do místnosti vstupující osoba provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel autoškoly,
− účastník výuky je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
− při praktické výuce se ve vozidle nevyskytují více než dvě osoby, každá z nich si před vstupem do vozidla dezinfikuje ruce, každá z nich má po celou dobu ochranné prostředky dýchacích cest a po každé jízdě jsou vnitřní prostory vozidla a vnější kliky dveří dezinfikovány;

 
Vzhledem k uzavření škol bude teoretická výuka probíhat prozatím individuálně. Proto prosím všechny nové žadatele, aby mě v případě zájmu kontaktovali viz. kontaktní údaje.